Aktualności o komornikachEgzekucja z nieruchomości

Zajęcie komornicze nieruchomości – prolog

Zajęcie komornicze nieruchomości

Zajęcie komornicze nieruchomości wiele zapewne o tym już czytałeś. Zapewne masz również mętlik w głowie – gdyż szukając wiedzy w internecie, a nie kodeksach, naczytałeś się również wielu bzdur. I nadal do końca nie wiesz jak w praktyce wygląda zajęcie komornicze nieruchomości. I co może dłużnik, gdy chcą mu zlicytować dach nad głową….

Zapewne chciałbyś wiedzieć, jak i kiedy możesz taką licytację przedłużać. Aby w tym czasie na przykład ułożyć się z wierzycielem i doprowadzić do zawieszenia egzekucji z nieruchomości.

Specjalnie dla Ciebie jest zatem ten cykl artykułów – kompendium wiedzy pochodzącej z kodeksów wyjęta i podana przez prawnika w postaci artykułu zrozumiałego dla każdego. Jest to prolog. Bowiem zajęcie komornicze nieruchomości prowadzi do tego, co nieuchronne gdy dłużnik nie ma pieniędzy na spłatę. Do licytacji nieruchomości. Właściwy artykuł o licytacji przez komornika mieszkania czy domu dłużnika znajdziesz w tym miejscu.

Zajęcie komornicze nieruchomości – od tego zawsze się zaczyna

W aktualnym stanie prawnym przebieg postępowania egzekucyjnego, prowadzonego wyłącznie przez komornika – pod nadzorem i kontrolą sądu rejonowego cywilnego (w szczególności prezesa owego sądu), przy którym działa – jest regulowany przede wszystkim przez normy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn.zm.) [Kpc].

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela wymaga uzyskania przez niego tytułu egzekucyjnego (najczęściej wyroku, nakazu zapłaty) wraz z klauzulą wykonalności, czyli łącznie tytułu wykonawczego i złożenie go komornikowi wraz z poprawnym wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W praktyce postępowania egzekucyjnego zawiadomienie o wszczęciu egzekucji doręcza się dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej, za którą uważa się czynność skierowaną do dłużnika w celu zaspokojenia wierzyciela. Są to przy egzekucji świadczeń pieniężnych – zajęcie składnika majątkowego, czy to ruchomości, czy zajęcie komornicze nieruchomości dłużnika.

Kto może dokonać zajęcia nieruchomości?

Wg art. 921 Kpc egzekucja z nieruchomości należy z zasady do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika odbywa się etapami, a każdy etap – uregulowany w przepisach Kpc – ma charakter obowiązkowy.

Komornik w swoich czynnościach podlega, jak wspomniano wyżej – nadzorowi. W sytuacji, gdy dłużnik ma uzasadnioną wątpliwość odnośnie zgodności z prawem (legalności) czynności komornika, powinien złożyć w trybie art. 767 Kpc pisemną skargę.

Zajęcie komornicze nieruchomości

Skarga na zajęcie komornicze nieruchomości

Skarga na czynności komornika to zasadniczy środek zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym i zarazem środek nadzoru sądu nad komornikiem. Służy na wszelkie czynności – rozstrzygające i faktyczne – oraz na zaniechanie dokonania przez komornika czynności. Skargę należy wnieść się z zasady w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności i może ją złożyć strona, np. dłużnik lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Określając zaskarżoną czynność oraz formułując wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności, skarżący dokładnie określa swoje skierowane do sądu żądanie zweryfikowania wadliwej, bezprawnej jego zdaniem czynności komornika.

Sąd powinien rozpoznawać skargę w zakresie określonym przez skarżącego, lecz zarazem może wyjść poza granice zaskarżenia. Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu albo referendarzowi sądowemu nadzorującemu licytację, który natychmiast ją rozstrzyga.

Jedna osoba zareagowała na “Zajęcie komornicze nieruchomości – prolog

Leave a Reply