Aktualności o komornikach

Zajęcie komornicze emerytury – brutto czy netto?

Zajęcie komornicze emerytury

Nie raz i nie dwa emeryci zastanawiają się, czy zajęcie komornicze emerytury  to 1/4 świadczenia  brutto czy też netto. Od Lidla po Biedronkę, przez Aldiego i nomen omen Netto – emeryci  i renciści zawzięcie kłócą się o to,  czy komornik  uwzględniając kwotę wolną od zajęcia liczy ją od brutto czy od netto emerytury.

Śpieszymy z ucięciem sporów. Zasada jest bowiem dla wszystkich świadczeń taka sama:

Przy zajęciu komorniczym emerytury i renty kwota wolna od zajęcia liczona jest od kwoty netto. Mówi o tym art 141 punkt 1b Ustawy: Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, o której mowa w ust. 1, potrąceń i egzekucji nie dokonuje się.

Zajęcie komornicze emerytury – kwota wolna?

Tutaj sprawa również jest prosta i jednoznaczna. Co sprawia, że po przeczytaniu tego artykułu zapamiętasz bez problemu to, w jaki sposób oblicza się kwotę wolną od zajęcia komorniczego emerytury.

Tutaj kluczową kwotą jest kwota wolna od zajęcie emerytur / rent – w 2018 roku wynosi ona 825 zł. Oznacza to, że ZUS musi każdemu emerytowi – niezależnie od ilości zajęć komorniczych – wypłacić taką właśnie kwotę. Po zajęciu emerytury.

Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że emeryci z najniższymi świadczeniami mają bardzo niewielkie zajęcia. Jak niewielkie – pokażemy w tabeli.

Zajęcie komornicze emerytury, czyli ile może zabrać komornik emerytowi / renciście

Zajęcia komornicze u emeryta i rencisty (niealimentacyjne)

Wysokość emerytury / renty netto Zajęcie komornicze w przypadku kredytów, pożyczek, chwilówek (w złotówkach) Kwota wypłacana przez ZUS po zajęciu emerytury/renty
878 zł (emerytura minimalna) 53 zł 825 zł
900 zł 75 zł 825 zł
1000 zł 175 zł 825 zł
1100 zł 275 zł 825 zł
1200 zł 300 zł 900 zł
1300 zł 325 zł 975 zł
1400 zł 350 zł 1050 zł
1500 zł 375 zł 1125 zł
2000 zł 500 zł 1500 zł
2500 zł 625 zł 1875 zł
3000 zł 750 zł 2250 zł
4000 zł 1000 zł 3000 zł
5000 zł 1250 zł 3750 zł

Zajęcie komornicze emerytury netto – zasada obliczania

Aby łatwiej zapamiętać, jak działa egzekucja z emerytury, warto zakodować pewną prawidłowość. W przypadku niskich emerytur, do kwoty 1100 zł netto, ZUS potrąci zawsze wszystko, co przysługuje emerytowi / renciście powyżej 825 zł.

Gdy emerytura wynosi więcej niż 1100 zł netto, komornikowi przynależeć się będzie zawsze kwota stanowiąca 1/4 emerytury. Tak, jak wynika to z tebeli zajęć komorniczych emerytury przedstawionej powyżej.

Co trzeba wiedzieć o egzekucji komorniczej z emerytury i renty?

Na koniec podsumujmy najważniejszą wiedzę o tym, jak działa w praktyce zajmowanie uposażenia emerytów i rencistów. Wiedzy tej nie jest dużo, ale wystarczająco, aby móc w pełni świadomie poruszać się w temacie.

 • Obliczaniem wysokości zajęcia emerytury zajmuje się ZUS, a nie komornik.
 • Komornik nigdy nie może zająć całego uposażenia emeryta / rencisty.
 • Wysokość zajęcia komorniczego emerytury liczona jest kwoty netto i wynosi 25% świadczenia
 • W przypadku zajęć komorniczych (za wyjątkiem alimentów) ZUS zawsze wypłaci gwarantowaną – wolną od komornika na emeryturze kwotę – minimum  825 zł.
 • Emeryci / renciści mający świadczenie w wysokości 1100 zł i niższej w przypadku zajęcia komorniczego otrzymają zawsze stałą kwotę w wysokości 825 zł
 • Najniższe możliwe zajęcie komornicze to 53 zł.
 • Najwyższe zajęcie komornicze u emeryta / rencisty to 25% wysokości jego emerytury czy renty.

Czy zajęcia komorniczego emerytury można uniknąć?

To pytanie pojawia się niezwykle często u naszych czytelników. Chodzi w nim o jedno – czy dla emerytów istnieje skuteczny sposób na uniknięcie zajęcia komorniczego. Tak jak w przypadku osób czynnych zawodowo, które mogą przebierać w sposobach na komornika.

W przypadku emerytów i rencistów jedyne, co chroni przed komornikiem to alimenty na dzieci lub wnuki. W przypadku emeryta płacącego alimenty komornik prowadzący egzekucję z tytułu np. pożyczki jest niejako w kolejce za komornikiem egzekwującym alimenty. I może zaspokoić się częścią emerytury tylko wówczas, gdy zostanie coś po komorniku ściągającym od emeryta / rencisty zasądzone alimenty.

O ile to, co zostanie, będzie wynosiło więcej niż 825 zł, czyli tyle, ile wynosi kwota wolna od komornika w przypadku zajęć komorniczych na świadczeniach emerytalno-rentowych.

 1. Sąd zawiesił egzekucję komorniczą zas ZUS nadal potrąca mi z emerytury powiadamiając komornika że kwoty potrąceń pozostają w depozycie ZUS-u i wznowią przekazywanie pieniędzy komornikowi z chwilą wyjasnienia sprawy. Nie wiem jak mam to rozumieć, bo jesli sąd zawiesił czynnosci komornicze to czemu co miesiąc nadal ZUS potrąca mi z emerytury ? Wydaje mi się że skoro zawieszono egzekucję komorniczą to powinienem do czasu wyjasnienia sprawy otrzymywać pełną emeryturę ?!

 2. ZUS interpretuje przepisy na korzysc komorników.
  Nalicza potracenie komornicze od brutto i odejmuje od netta…..jest to bezprawie w majestacie prawa

 3. ZUS nalicza zajęcie komornicze od emerytury brutto a potracac je od emerytury netto czy to jest zgodne z przepisami prawa

 4. Dzisiaj sprawdzałam w ZUS i otrzymałam odpowiedz która potwierdza obliczanie kwoty potrącenia od emerytury brutto a nie netto

  1. Art 141 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
   Punkt 1b
   “1b. Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, o której mowa w ust. 1, potrąceń i egzekucji nie dokonuje się.

Leave a Reply