Komornik

Dłużnik sprzedaje samochód w obawie przed komornikiem

Posted on
dłużnik sprzedaje samochód

Dłużnik i wierzyciel od lat toczą ze sobą niekończącą się wojnę. W przypadku podjęcia przez wierzyciela czynności celem przymusowego wyegzekwowania – polubownego lub komorniczego – należnego świadczenia od dłużnika – pieniężnego najczęściej, choć i niepienieżnego, pojawia się oczywista sprzeczność interesów stron. Z jednej strony w interesie wierzyciela jest ujawnienie majątku dłużnika oraz jak najsprawniejsze odzyskanie […]