Aktualności o komornikachCiekwostkiKomornik

Nowa ustawa o komornikach sądowych od stycznia 2019

Zmiany w przepisach o koornikach

Od 01 stycznia 2019 roku w życie weszła ustawa zmieniająca niektóre przepisy o komornikach sądowych. Nic tak nie porusza dłużników jak działania komorników, a zmiany są dosyć istotne.

Poniżej przedstawiamy

Najważniejsze zmiany w ustawie o komornikach.

W znacznym stopniu będą one dotyczyć będą również dłużników:

  • zajęcia komornicze: komornik nie będzie mógł zająć majątku, jeśli udokumentujemy, że nie należy on do osoby która podlega egzekucji,
  • formularz skargi na czynności komornika: dokument, który otrzyma każdy dłużnik przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej,
  • obowiązek nagrywania egzekucji komorniczej: każda czynność egzekucyjna będzie przez komornika nagrywana, po czym nagranie trafi do akt danej sprawy,
  • przymusowe otwieranie mieszkania dłużnika: po wejściu ustawy w życie odbywać się ono będzie tylko i wyłącznie przy obecności policji,
  • co może zabrać komornik i rzeczy których zabrać nie może: rozszerzenie spisu rzeczy których nie obejmuje bądź obejmuje zajęcie komornicze,
  • nowe koszty komornicze, czyli ile i za co zapłacimy.

Zajęcie komornicze. Cóż się zmieni?

W tej kwestii komornik podczas egzekucji komorniczej po przedstawieniu odpowiednich dokumentów mówiących jednoznacznie o tym, że dana rzecz nie należy do dłużnika będzie musiał obejść się ze smakiem gdyż nie będzie mógł zając takiego majątku na poczet egzekwowanego zadłużenia.

Formularz skargi na czynności komornika. Co to takiego?

Będzie to formularz, który każdy komornik będzie miał obowiązek przedstawić dłużnikowi na przeprowadzone postępowanie egzekucyjne. Celem wprowadzenia takiego formularzu jest ułatwienie zgłaszania skarg na wykonaną przez komornika pracę, ma on na celu również zwiększenie szansy na przyjęcie takowej skargi, które to do tej pory były często odrzucane z winy braków formalnych.

Obowiązek nagrywania egzekucji komorniczej. Jak i po co ?

Zgodnie z ustawą każde czynności egzekucyjne wykonywane poza terenem kancelarii komornika będą nagrywane przy użyciu urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Każdy komornik zmuszony będzie posiadać własne urządzenie nagrywające. Ma to na celu miedzy innymi uniknięcie sytuacji , w których mimo złamania prawa przez komornika (np. gdy komornik zajmie ruchomość nie należącą do dłużnika) nie było możliwości udowodnienia takiej sytuacji ze względu na brak świadków. Obowiązkiem komornika będzie poinformowanie uczestników egzekucji o fakcie rejestrowania przy użyciu kamery całego procesu wykonywania czynności komorniczych. Każdy uczestnik będzie miał również możliwość żądania zaprzestania nagrywania jak i również jego wznowienia. Nagrania takie po zakończeniu egzekucji będą lądować bezpośrednio do akt sprawy a o ich podgląd ubiegać się będzie można jedynie w kancelarii komorniczej i na sprzęcie należącym do komornika, bez możliwości wydania ich na zewnątrz. Więcej o nagrywaniu czynności związanych z egzekucją komorniczą.

Przymusowe otwieranie mieszkania dłużnika.

Po wejściu w życie ustawy czynność ta będzie mogła odbywać się tylko i wyłącznie przy obecności funkcjonariuszów policji. Ma to na celu możliwość interwencji odpowiednich służb w razie próby popełnienia przestępstwa zarówno ze strony komornika jak i dłużnika. W razie jakichkolwiek uchybień ze strony komornika, policja będzie miała obowiązek powiadomić o tym fakcie Sąd.

Co może zabrać komornik i rzeczy których zabrać nie może.

W związku z częstymi sytuacjami w których ciężko było stwierdzić jakie ruchomości może zająć komornik, przy postępowaniu egzekucyjnym wprowadzony zostanie konkretny katalog opisujący rzeczy niepodlegające zajęciu. Znajdować się w nim będą ruchomości niezbędne do codziennej egzystencji takie jak np. odkurzacz, kuchenka, pralka, stół, krzesła czy łóżka.

Nowa ustawa o komornikach sądowych od stycznia 2019. Co się zmieni dla dłużnika?

Nowe koszty komornicze. Czyli ile i za co ?

Ustawa o kosztach komorniczych reguluje opłaty egzekucyjne, ale i w tym obrębie będą wprowadzone zmiany. Wysokość kosztów komorniczych od stycznia będzie określona konkretną kwotą, a nie jak dotychczas wyliczana proporcjonalnie od średniego wynagrodzenia. Nowe koszty będą się wahać od najniższej opłaty (150 zł.) do najwyższej (50 tys. zł.) i będą one zależne m.in. od nakładu pracy komornika czy też wysokości długu. Ponadto jeżeli dłużnik udowodni, że jest to zbyt duże dla niego obciążenie finansowe, może złożyć wniosek do odpowiedniego Sądu o obniżenie opłaty komorniczej. Średnia opłata będzie wynosić 10% wartości ściągniętych przez komornika pieniędzy ale może ona wynosić również 3% , jeżeli dłużnik spłaciłby należność w ciągu 30 dni. Reasumując: im szybsza spłata tym mniejsza opłata.

Nowy sposób obliczania kosztów raczej wydłuży czas postępowania komorniczego. Dłużnicy zazwyczaj są mało zmotywowani do szybkiej spłaty, a komornikowi raczej nie będzie zależeć, na zmniejszeniu zarobku o ponad 60% tylko po to by mieć pieniądze kilka dni wcześniej.

Możemy się spodziewać, że komornicy będą mniej skłonni do ustalania spłaty na uzgodnionych indywidualnie warunkach. Pozbawiono ich bowiem finansowej zachęty

Nowa ustawa o komornikach sądowych ze stycznia 2019 – podsumowanie

Konkluzja jest prosta: ustawodawca wreszcie odważył się ruszyć odrobinę beton. Nowa ustawa o komornikach sądowych rewolucyjna nie jest, ale normalizuje niektóre kwestie i zapobiega uprawianiu przez egzekutorów państwa w państwie na tak szeroką skalę jak do tej pory.

Leave a Reply