Aktualności o komornikachAlimentyWynagrodzeniaZajęcie rachunku bankowego

Koszty komornicze – stare sprawy w nowych stawkach?

Komornik - koszty zajęcia

Jak już pisaliśmy – właśnie zmieniły się koszty komornicze. Obciążenia dłużnika z tego tytułu dla jednych zmalały, dla innych wzrosły. Wiadomo jednak, że prawo wstecz nie działa, zatem sprawy wszczęte przed 1 stycznia 2019 będą liczone według starych stawek. Dla jednych to dobra wiadomość, dla wielu wręcz przeciwnie. Czy można jednak w jakiś sposób oszczędzić na kosztach komorniczych?

Nie jest to niemożliwe.

Nowe koszty zajęcia komorniczego

Przypomnijmy tylko, że sprawy sprzed Nowego Roku podlegają opłatom uzależnionym od formy zajęcia: 15% od ściągniętej kwoty lub 8% od kwoty pobranej z konta lub pensji dłużnika.

Dla zajęć, które rozpoczęły się po 1 stycznia 2019 roku obowiązuje jedna stawka egzekucyjna. Komornik pobierze 10% od ściągniętej kwoty. Niezależnie od źródła zaspokojenia. Czy oznacza to, że system jest prostszy? Teoretycznie, bo wraz z jedną stawką pojawiły się wyjątki.

Kiedy przysługują wyjątkowo niższe stawki zajęcia komorniczego?

W zasadzie mamy trzy takie sytuacje. Z czego dwie dotyczą również spraw sprzed 01 stycznia br.

#1 Jeśli się pośpieszysz, zapłacisz niewiele

„Promocyjna” stawka w wysokości 3% dla tych, którzy w ciągu miesiąca od zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wpłacą pieniądze do komornika. Aby zmotywować dłużników do spłaty, wprowadzono obniżoną stawkę.  Jest ona jednak zarezerwowana dla nowych postępowań po 1 stycznia 2019 roku.

#2 Niższe koszty egzekucji komorniczej przy pełnej spłacie.

Kolejna możliwość obniżenia kosztów dotyczy również starych dłużników. Pojawia się w przypadku gdy dług został spłacony jednorazową wpłatą. Półtora roku temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w sytuacji gdy dług został całkowicie spłacony, opłata wyższa niż 5-procentowa jest niekonstytucyjna. 

Zatem stary dłużnik zapłaci jedynie 5 , gdy spłaci dług do rąk komornika.

Taki sam efekt wystąpi, jeśli to wierzyciel wystąpi do komornika o umorzenie egzekucji w związku ze spłatą długu. W tym wypadku trzeba jednak liczyć na uczciwość wierzyciela, 5-procentowe obciążenie jest możliwe tylko na jego wniosek.

Nowe koszty zajęcia komorniczego

#3 Ucieczka od długu alimentacyjnego

Problem starych stawek dotyczy szczególnie dłużników alimentacyjnych, wszak alimenty mogą byś ściągane długi czas na podstawie jednego wyroku.

Co zatem może zrobić dłużnik alimentacyjny by ulżyć swojej kieszeni? Jeżeli:

  1. uiści wszystkie wymagalne alimenty,
  2. złoży na rachunek depozytowy ministra finansów sumę alimentów za sześć miesięcy,
  3. umocuje komornika do podejmowania w/w sumy,

może wystąpić o zawieszenie egzekucji co do alimentów wymagalnych w przyszłości. Daje mu taką możliwość przepis mówiący:

Art. 1083. Ograniczenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

§ 4. Dłużnik może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, równocześnie z urzędu podejmując postępowanie.

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Koszty komornicze – tabela kosztów zajęć komorniczych

Porównanie kosztów starych i nowych pokazuje poniższa tabela:

Tabela 1. Stawka pobierana przez komornika
Zajęcie komornicze do 31.12.2018 od 01.01.2019
pensji 8% 10%
konta bankowego 8% 10%
kwota ściągnięta w inny sposób 15% 10%
dług spłacony w pierwszych 30 dniach 5-15% 3%
jednorazowa spłata długu 5% 5%

Skoro znasz już koszty komornicze, warto pomyśleć o oszczędności i to podwójnej. Jest ona możliwa w sytuacji, gdy Twoje długi zostały sprzedane. Ugoda z nowym wierzycielem (przykładowo KRUK, Ultimo, BEST) pozwoli Ci zaoszczędzić na komorniku (odpadają koszty komornicze) oraz na spłacie samego długu. W jaki sposób? Sprawdz, ile możemy pomóc Ci umorzyć z Twoich długów.

Leave a Reply