Aktualności o komornikachBank bez komornikaCiekwostki

Koszty komornicze 2019

Komornik - koszty zajęcia

Jeśli zastanawiasz się, jak w 2019 roku kształtują się koszty komornicze – nie jesteś sam. Tysiące osób każdego dnia rozważa, ile z ich pieniędzy faktycznie trafia do wierzyciela, a ile zabiera komornik. Jakie są koszty komornicze od każdej złotówki przechodzącej przez jego ręce.

My to wiemy. Teraz czas, abyś i Ty mógł sprawdzić, ile faktycznie kosztuje komornik.

Koszty komornicze – tabela prowizji dla komornika od zajętych Tobie pieniędzy

Podstawa prawna Jaki % Minimum Maximum Kto płaci?
Art. 27.2 i 28.1 – jeżeli w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji sami dobrowolnie wpłacimy w na rachunek komornika, lub w jego kancelarii całość lub część długu 3% wartości egzekwowanego świadczenia 150,00 zł 50 000,00 zł Dłużnik
Art. 27.1 i 28.2 – jeżeli komornik wyegzekwuje nasz dług z: wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z zabezpieczenia społecznego albo gdy sami dobrowolnie spłacimy całość lub część długu po upływie jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu 10% wartości egzekwowanego świadczenia 200,00 zł 50 000,00 zł Dłużnik
27.1 i 28.3 – jeżeli komornik wyegzekwuje nasz dług z nieruchomości, ruchomości i innych praw majątkowych 10% wartości egzekwowanego świadczenia 300,00 zł 50 000,00 zł Dłużnik
29.2 – kiedy wierzyciel zrezygnował z usług komornika, zanim dłużnik otrzymał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji Opłata stała w wysokości – 100,00 zł Wierzyciel
29.3 – kiedy w sprawie o egzekucję świadczeń powtarzających się (np. alimenty), wierzyciel zrezygnował z usług komornika, zanim dłużnik otrzymał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji Opłata stała w wysokości – 100,00 zł Dłużnik
29.4 – w razie umorzenia postępowania z uwagi na jego bezskuteczność, lub gdy dłużnik ogłosił upadłość Opłata stała w wysokości – 150,00 zł Wierzyciel
29.1 zdanie 1 – jeżeli wierzyciel zrezygnuje z usług komornika lub gdy postępowanie jest zawieszone a w terminie 6 miesięcy wierzyciel nie zażąda jego podjęcia 5% wartości

świadczenia pozostałego do wyegzekwowania

200,00 zł 50 000,00 zł Wierzyciel
29.1 zdanie 2 – jeżeli wierzyciel zrezygnuje z usług komornika z uwagi na to, że dłużnik spłacił do jego rąk dług, albo zawarł z nim porozumienie co do spłaty – gdy sytuacja miała miejsce przed upływem miesiąca od dnia odebrania przez dłużnika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji 5% wartości

świadczenia pozostałego do wyegzekwowania

200,00 zł 50 000,00 zł Dłużnik
29.1 zdanie 3 – jeżeli wierzyciel zrezygnuje z usług komornika z uwagi na to, że dłużnik spłacił do jego rąk dług, albo zawarł z nim porozumienie co do spłaty – gdy sytuacja miała miejsce po upływie miesiąca od dnia odebrania przez dłużnika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania 200,00 zł 50 000,00 zł Dłużnik
29.3 – w sprawie o egzekucję świadczeń powtarzających się (np. alimenty) jeżeli wierzyciel zrezygnuje z usług komornika lub gdy postępowanie jest zawieszone a w terminie 6 miesięcy wierzyciel nie zażąda jego podjęcia 5% wartości

świadczenia pozostałego do wyegzekwowania

150,00 zł 50 000,00 zł Dłużnik
30 – kiedy wszczęcie egzekucji było oczywiście niecelowe (np. wierzyciel nie zauważył, że dług został wcześniej spłacony) albo gdy wierzyciel omyłkowo wskazał we wniosku osobę niebędącą dłużnikiem 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania 150,00 zł 50 000,00 zł Wierzyciel
31 – Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym 5% wartości świadczenia podlegającego zabezpieczeniu 150,00 zł 50 000,00 zł Wierzyciel

Ile kosztuje komornik przeciętnego dłużnika

Jak widzisz, sytuacji, w których komornik nalicza różne koszty, jest aż 31. Trudno się w nich połapać, dlatego upraszczamy sprawę i pokazujemy, ile kosztuje komornik przeciętnego dłużnika w sytuacji typowej.

Nowak ma komornika na wypłacie 1934,00 zł

Sytuacja najbardziej typowa. Szary, statystyczny obywatel przesadził w życiu ponad stan i przerosły go raty. W tej sytuacji pożyczkodawca egzekwuje zaległości przez komornika. Ten wchodzi na pensję (potocznie: siada na wynagrodzeniu) i zakład pracy zaczyna co miesiąc odprowadzać do komornika kwotę 300 zł. Nowak zarabia bowiem 1934,00 zł netto i wspomniane 300,00 zł jest ustawową kwotą, którą może zająć komornik (sprawdź tabelę zajęć komorniczych z wynagrodzenia)

Z kwoty 300.00 zł komornik inkasuje prowizję 30,00 zł (10% wartości) a resztę przelewa wierzycielowi – po potrąceniu kosztów samej operacji przelewu.

Czyli miesięcznie komornik kosztuje dłużnika Nowaka – aż lub tylko – 30,00 zł.

Koszty komornicze 2019

Kowalski nie chce mieć komornika na pensji

Nie chce, gdyż boi się reakcji szefa. A ponieważ dług nie jest duży (komornik w wezwaniu wskazał do spłaty kwotę 4200 zł) to Kowalski pożycza od szwagra oraz dziadka i w tydzień od otrzymania wezwania wpłaca na konto komornika wskazaną kwotę.

Oczywiście ma do zapłaty również dodatkowo koszty komornicze. Ale nie 10% jak Nowak. Kowalski może skorzystać z promocji, gdyż sam dobrowolnie wpłacił na konto komornika w terminie do 30 dni od zawiadomienia go o wszczęciu egzekucji przez komornika.

Promocja to koszty komornicze w wysokości zaledwie 3% wartości wpłaconej kwoty, ale nie mniej niż 150,00 zł. Procentowo wychodzi to 126,00 zł, ale ponieważ jest to mniej niż ustawowe minimum 150,00 zł, to właśnie taką kwotę zapłaci Kowalski tytułem kosztów komorniczych.

Jedna osoba zareagowała na “Koszty komornicze 2019

Leave a Reply