Bez kategorii

Komornicza egzekucja

Egzekucja komornicza

Komornicza egzekucja to często ostateczność dla osoby, która bezsilnie stara się odzyskać swoje mienie od dłużnika.Każdemu bowiem może się przydarzyć sytuacja, w której dłużnik lub kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Na szczęście wierzyciel nie pozostaje w takich sytuacjach całkowicie bezbronny. W momencie, gdy uzna on, że wszystkie „nieinwazyjne” sposoby na odzyskanie długu zawiodły, może wkroczyć na drogę egzekucji sądowej.

Komornicza egzekucja – co zrobić w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności należy zwrócić się z powództwem do sądu. W chwili, gdy sąd stwierdzi, iż wierzyciel został poszkodowany, zostaje przekazany wierzycielowi tytuł wykonawczy. Co do zasady za tytuły wykonawcze uznaje się wszelkie orzeczenia sądowe, takie jak wyroki, postanowienia, ugody, nakazy zapłaty. Tytuł wykonawczy musi zawierać klauzulę wykonalności. Bez niej egzekucja komornicza nie zostanie wszczęta. Jednocześnie osoba domagająca się spłaty swoich roszczeń zostaje oficjalnie uznana zza wierzyciela. W gestii tej osoby pozostaje wybór komornika (wyjątkiem są sprawy dotyczące egzekucji nieruchomości, bowiem wówczas komornikiem właściwym jest komornik działający przy sądzie rejonowym miejsca, w którym położona jest nieruchomość). Należy tu zaznaczyć, iż z przyczyn praktycznych najlepszym wyborem jest z reguły komornik najbliższy miejscu zamieszkania dłużnika. Ryzyko, że cała sprawa będzie trwać dłużej, niż to konieczne, jest wówczas znacząco mniejsze.

Komornicza egzekucja – wniosek do komornika

komornicza egzekucja

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika. Istnieje szereg wymogów, jakie takie pismo powinno spełniać. Przede wszystkim musi ono zawierać oznaczenie komornika, do którego jest kierowane, powinien być określony rodzaj pisma (wniosek egzekucyjny), jak również w dokładny sposób powinna być określona osoba dłużnika, oraz wierzyciela. W przypadku świadczeń pieniężnych we wniosku powinna być również dokładnie podana kwota podlegająca egzekucji. Wskazany we wniosku powinien być również sposób, lub sposoby egzekucji (z ruchomości, z rachunków bankowych, nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, z innych wierzytelności, z innych praw majątkowych, statków morskich,  przez zarząd przymusowy, przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego). Jeśli obydwie strony mają swoich pełnomocników, to również powinni być oni w tym piśmie oznaczeni. We wniosku powinny być również wymienione wszystkie załączone do niego dokumenty. Wniosek ponadto powinien być też odręcznie podpisany przez wierzyciela. Do wniosku musi być załączony tytuł egzekucyjny. Należy też pamiętać, aby odróżniać postępowanie egzekucyjne od egzekucji administracyjnej, dotyczącej głównie podatków i opłat.

Leave a Reply