Egzekucja z nieruchomości

Zbieg egzekucji komorniczych. Gdy masz kilku komorników jednocześnie

Posted on
Komornik przepisy prawa

Wierzyciel, składając formalnie poprawny wniosek o wszczęcie egzekucji z załączonym tytułem wykonawczym (najczęściej w postaci wyroku, nakazu zapłaty) wraz z prawomocną klauzulą wykonalności, ma prawo oczekiwać od wybranego komornika wydania postanowienia o wszczęciu egzekucji i podjęcia czynności w celu odzyskania wnioskowanych wierzytelności, odnoszących się do majątku dłużnika wskazanego we wniosku. 5 / 5 ( 1 […]